Novináři se ptají ředitele vyloupené

Novináři se ptají ředitele vyloupené banky, kolik lupiči ukradli.
„Asi sto tisíc. Ale napište, že se ztratilo deset milionů, ať se lupiči pobijí mezi sebou.“

Náhodné vtipy

"Sestři, kdy už to začne?" dožaduje

„Sestři, kdy už to začne?“ dožaduje se pacient na operačním lůžku.
„Doktor Pitval je tu hned,“ odvětí sestra.
„Pane Bože,“ ztuhl muž na lůžku, „on pitval a teď že jsem na řadě já?!“