Nečas je mezera v časoprostoru.

Nečas je mezera v časoprostoru.

Náhodné vtipy

On a ona v posteli. Zazvoní telefon.

On a ona v posteli. Zazvoní telefon. Ona ho zvedne poslouchá a potom řekne: „Ano, ano, dobře,“ a položí. „Kdo to byl“ zeptal se partner. „Ale jen manžel volal že přijde později, protože hraje s tebou karty.“