Teorie pekla

Znění otázky v testu střední úrovně z chemie na nejmenované univerzitě:

„Je peklo exotermické (uvolňuje teplo) nebo endotermické (absorbuje teplo)?“
Odpověď jednoho studenta byla tak "hluboká", že se profesor rozhodl podělit se o ní s dalšími na internetu.

Většina studentů napsala své odpovědi na základě Baylova zákona (plyn se ochlazuje, když se roztahuje, a zahřívá se, když je stlačován) nebo nějakou jeho variantu.

Onen student však napsal toto:

Nejprve musíme vědět, jak se hmota pekla mění v čase. Potřebujeme tedy znát poměr, ve kterém duše přicházejí do pekla, a poměr, ve kterém z něj odcházejí. Myslím, že můžeme předpokládat, že duše, která se dostane do pekla, již nevyjde. Tudíž neodchází žádná duše. Pro představu, kolik duší přichází do pekla, se podívejme na jednotlivá náboženství v dnešním světě. Většina z nich tvrdí, že kdo není příslušníkem dané církve, přijde do pekla.

Od okamžiku, kdy existuje více než jedno náboženství a lidé nepatří do více než jedné církve můžeme předpokládat, že všechny duše přijdou do pekla.

Na základě poměru mezi natalitou a mortalitou můžeme očekávat, že počet duší v pekle exponenciálně roste. Nyní se podívejme na poměr změny objemu pekla, protože podle Baylova zákona pro udržení stejného tlaku a teploty musí objem růst úměrně k počtu přijatých duší.

To nám dává dvě možnosti:

1) Jestliže se objem pekla zvětšuje pomaleji než v poměru, v jakém přicházejí duše do pekla, teplota a tlak pekla rostou, až peklo vybuchne.

2) Jestliže peklo roste rychleji než v poměru k přicházejícím duším, teplota a tlak budou klesat, až peklo zmrzne. Která z možností je správná?

Jestliže přijmeme za pravdivý postulát, který nastolila nejhezčí holka ve třídě Tereza hned v prvním ročníku, čili „Dříve bude v pekle zima, než se s tebou vyspím“ a se zřetelem k tomu, že se již se mnou vyspala včera, musí být správná varianta číslo 2), tedy že peklo je nepochybně exotermické a již zmrzlo.

Závěr této teorie je, že pokud peklo zmrzlo, nepřijímá další duše, zaniklo a zůstalo pouze nebe - což je důkaz boží existence, který vysvětluje, proč Tereza při tom včera v noci opakovaně křičela „Ach můj Bože!!!“.

Tento student jako jediný dostal plný počet 10 bodů.

Náhodné vtipy

Policejní hlídka zastaví řidiče s

Policejní hlídka zastaví řidiče s černou punčochou přes hlavu: „Co to má znamenat?!“
„Jedu na karneval,“ vymlouvá se týpek.
Policajti si ho prověří a potom jeden povídá: „Člověče, vy teda máte perfektní masku! To auto je nahlášené jako kradené!“

Paní učitelka si dávala s dětmi

Paní učitelka si dávala s dětmi hádanky. Dal tedy jednu i Pepíček: „Je to pro vás, dává se to do váz, vytáhne se to a kape z toho. Co je to?“
„?“
„Přece květiny.“
Paní učitelce se to velice líbilo a o přestávce hned dává tuto hádanku kolegyni: „Je to pro tebe, dává se to do tebe...“
Tu ji zaslechne Pepíček a povídá: „Vykat, paní učitelko, vykat. Jinak je to penis.“

Pepíček přijde za maminkou, že by

Pepíček přijde za maminkou, že by chtěl koupit kolo. Maminka mu však říká, že nemá peníze, že mu splní každé přání, ale že kolo ne. Pepíček se toho chytne a přeje si, aby si zahráli na maminku a tatínka. Mamince nezbývá než splnit jeho přání. Po dohodě si musí lehnout do ložnice v noční košilce.
Maminka v ložnici s úzkostí čeká, co se bude dít. Najednou se ve dveřích objeví Pepíček v tatínkově kvádru a říká: „Vstávej, stará, jdeme klukovi koupit kolo.“