Ostatní vtipy

Ostatní a nezařazené vtipy, které jsme pro vás našli, nebo které jste nám zaslali. Znáte nějaký další vtip, který zde nemáme? Podělte se o něj s ostatními. Stačí nám jej zaslat a my vtip následně zveřejníme.

David se neustále modlí k bohu:

David se neustále modlí k bohu:
„Panebože, dej aby jsem vyhrál v loterii.“
Takto to dodržuje každý den.
Až po dvaceti letech, když znovu kleká na kolena, aby přednesl svoji modlitbu, shora zasvítí světlo a ozve se hlas:
„Davide, dej mi šanci, kup si konečně los!“

Chlápek pověří přítele, aby mu

Chlápek pověří přítele, aby mu ohlídal ženu.
Povída mu: Budeš to mít jednoduchý, pod oknem je lešení, takže sleduj a všechno mi pak povíš.
Za dva dny se vrátí a ptá se: Tak co?
Přítel odpoví: No, hned večer u ní zazvonil chlap.
A pak?
Pak pili víno.
No, a co bylo dal?
Potom se šli umýt.
A potom?
Pak šli do ložnice.
No a potom?
Potom to prasklo.
Co prasklo?
Lešení. Bylo nás na něm patnáct.

1: Naše babka byla tak škaredá, že

1: Naše babka byla tak škaredá, že když se podívala do hrnku s mlíkem, tak zkyslo!
2: To je nic, naše babka byla tak škaredá, že ji ani farář nechtěl pochovat !
3: To je ještě stále nic, naše byla tak škaredá, že když ji pochovavali museli vykopat dva hroby, aby měli červíci kam chodit zvracet!

Vysoce vážený pane prezidente,

Vysoce vážený pane prezidente,
Obracím se na Vás s prosbou o zproštění povinné vojenské služby vzhledem k obtížné rodinné situaci, ve které se nalézám:
Mám 24 let a oženil jsem se s vdovou ve věku 44 let. Má manželka má dceru ve věku 25 let; shodou okolností se stalo, že s touto dcerou mé manželky se oženil můj otec, čímž se stal mým zetěm, neboť si vzal mou dceru. V této souvislosti je má dcera zároveň i mou macechou.
Mé manželce a mně se v lednu narodil syn; toto dítě je bratrem manželky mého otce, tedy jeho švagrem. Zároveň, jakožto bratr mé macechy, je i mým strýcem, to znamená, že můj syn je mým strýcem.
Manželka mého otce, tedy má dcera, porodila na Velikonoce chlapce, který je zároveň mým bratrem, neboť je synem mého otce, a zároveň i vnukem, protože je synem dcery mé manželky.
Jsem tudíž bratrem svého vnuka, a vzhledem k tomu, že jsem manželem tchyně otce tohoto dítěte, jsem tedy v postavení otce svého otce a zároveň i bratrem jeho syna. Jsem tedy sám sobě dědečkem.
Z těchto důvodů Vás, vážený pane prezidente, prosím o zproštění vojenské služby, neboť, jak známo, zákon nedovoluje povolávat do armády zároveň dědečka, otce i syna z jedné rodiny.
Věřím, pane prezidente, že projevíte pochopení pro mou situaci.