Policajti prídu nahí do roboty a ten

Policajti prídu nahí do roboty a ten ich kapitán na nich pozerá: „No a vy dvaja ste prečo vyzlečený?“
„Boli sme na zábave, o polnoci tam zhasli svetlá a niekto skríkol: ‚Všetci vyzliecť a chlapi do roboty!‘ tak sme tu.“

Náhodné vtipy

Letí Čech, Afričan a grónský mužík

Letí Čech, Afričan a grónský mužík letadlem. Vtom grónský mužík povídá: „Teď letíme nad mojí zemí.“
„Jak to poznáš?“ zeptají se ho Čech a Afričan.
Grónský mužík odpoví: „Vyndám ruku z okna a je mi zima.“
Letí dál a najednou říká Afričan: „Teď letíme nad mojí zemí.“
A ostatní: „Jak to poznáš?“
Afričan na to: „Vyndám ruku z okýnka a je mi teplo.“
Letí zase dál a Čech prohlásí: „Teď letíme nad mojí zemí.“
A ostatní zase: „Jak to poznáš?“
Čech odvětí: „Jednoduše. Vyndám ruku z okýnka a ukradnou mi hodinky!“

"Není se co divit, že toho chlapa

„Není se co divit, že toho chlapa zavraždili,“ konstatuje poručík na místě činu. „Byl to chronický neplatič nájemného. A já být nájemným vrahem, taky bych si to určitě nenechal líbit, aby mi někdo nezaplatil!“