Jsou takhle jednou tři Petrové v nebi

Jsou takhle jednou tři Petrové v nebi a bůh se jich ptá jak zemřeli. Ptá se prvního a ten říká: No to já jednou příjdu domů a vydim jak je moje žena ve spodním prádle v posteli a z balkónu někdo visí za provaz, tak ho odříznu, hodim za nim starou ledničku a skočim za nim. A jak si zemřel ty ptá se bůh druhého Petra : No to já takhle maluju někomu barák a vysim za provaz z balkónu a najednou mně někdo odřízne, hodí za mnou starou ledničku a skočí za mnou. A jak si zemřel ty, ptá se třetího : No sedim si tak v lednici...... :D

Náhodné vtipy

Pak vzal Ježíš své učedníky na horu,

Pak vzal Ježíš své učedníky na horu, svolal je k sobě a učil je řkouce:Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království Nebes.Blahoslavení plačící...Blahoslavení tiší...Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti...Blahoslavení milosrdní...Blahoslavení čistého srdce...Blahoslavení ti, kdo působí pokoj...Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni...Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesíchPak Šimon Petr řekl: „Máme si dělat poznámky ?“a Ondřej řekl: „A to se máme učit nazpaměť ?“a Jakub řekl: „Bude se z toho psát písemka?“a Filip se přidal: „Co z toho můžeme zapomenout?“Jan navrhl, že stačí aby se to naučil jen jeden z nich.a Matouš se ozval: „A jak to všechno souvisí s reálným životem ?“a Jidáš to uzavřel: „Kdy už zas půjdeme dál ?“Nakonec jeden z přítomných farizeů požádal, zda by mohl vidět Ježíšovy učební plány a ptal se, jaké konkrétní cíle sleduje Ježíšovo vyučování v kognitivní oblasti.A Ježíš zaplakal...