Žena ze začátku chce, aby ji muž bral

Žena ze začátku chce, aby ji muž bral do divadel a restaurací. Aby poznala, jestli stojí za to, jít k němu domů.
A muž ze začátku chce odvést ženu k sobě domů. Aby poznal, jestli stojí za to, brát ji do divadel a restaurací.

Náhodné vtipy

Noc na starém hradě. Host - Američan

Noc na starém hradě. Host - Američan - znepokojeně běží temnotou a narazí na strašidlo. To houká: „Už zde straším čtyři století!“
„Výborně,“ na to host, „tak to jistě budete dobře vědět, kde jsou zde toalety!“

Novákovi, kteří bydlí v malém

Novákovi, kteří bydlí v malém panelákovém bytě, na sebe dostanou chuť a tak řeknou malému Pepíčkovi,aby se díval chvíli z okna a hlásil, co se venku děje, aby ho nějak zaměstnali.
Pepíček tedy hlásí: „U Ptáčků se dívají na televizi, U Králů večeřej, U Horvátů se paní Horvátová sprchuje a u Kroutilů se souloží.“
Novákovi se zarazí a ptají se Pepíčka, jak na to přišel.
A Pepíček odpoví: „No, Honza taky kouká z okna.“

Námořník dostal po službě volno a aby

Námořník dostal po službě volno a aby taky něco užil, vyhledal dům radosti a obrátil se na madam, která domu vládne:„Chtěl bych nějakou inteligentní společnici. Víte, jsem dost náročný.

“Madam odběhne a za chvíli zavolá, že může jít mladý pán nahoru. Námořník poslechne, jde nahoru, vezme za kliku, zůstane překvapeně stát. Zevnitř pokoje se line líbezná hudba. Po chvilce překvapení námořník vejde a spatří za klavírem něžnou dívenku, která bravurně hraje ty nejsložitější a nejnáročnější skladby. Námořník v obdivu usedne a v poslechu kouzelné hudby úplně zapomene na původní účel své návštěvy. Když dívka skončí, zeptá se jí užasle: „Proboha, slečno, vy jste ohromný talent! Proč nestudujete konzervatoř?“

„Vy jste se zbláznil! Copak mi to rodiče dovolí?“