Létají dva nad Macochou a přijde

Létají dva nad Macochou a přijde třetí. Ti dva ho přesvědčují: „Pojď si s námi zalítat, stačí jen mávat rukama a už lítáš.“ Třetí se nechá přesvědčit, skočí, mává rukama - a rozplácne se dole na kamenech. A ten první říká tomu druhému: „Teda archanděli Gabrieli, my jsme ale svině, viď?“.

Náhodné vtipy

Jede Bugatti Vearon 100-vkou po D1.

Jede Bugatti Vearon 100-vkou po D1.
Řidič uvidí trabanta.
Trabant ho dojede a řidič zaklepe na okýnko.
Řidič Bugatky Vytrhne rychlost na 200km/h.
Trbant ho dojede,řidič zaklepe na okýnko.
Řidič Bugatky Vytrhne rychlost na 300km/h.
Trbant ho dojede,řidič zaklepe na okýnko.
Řidič Bugatky začne zoufat tak tam zařadí 6-tku
407km/h.Trabant ho dojede a řidič zaklepe na okýnko.Řidič Bugatky otevře okýnko a řidič trabantu říká:Prosim vás nevíte kde se řadí na 2-jku?

Učitelé nedělní školy požádali svého

Učitelé nedělní školy požádali svého pastora, aby povídal dětem o manželství. Připravil si tedy pečlivě své vyučování, vstoupil do třídy a začal otázkou: „Hoši a děvčata, přišel jsem k vám dnes ráno, abych si s vámi povídal o manželství. Ale než začnu, může mi někdo z vás říci, co o manželství řekl Ježíš?“
Po chvilce mlčení se přihlásil Pepíček. Když ho pastor vyvolal, hrdě odpověděl: „Ježíš řekl: Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“

Úspěšný podnikatel v oblasti masného

Úspěšný podnikatel v oblasti masného průmyslu si říká, že by měl začít myslet na zadní kolečka, zaučit svého syna jako jediného dědice. Původně měl jiné plány, protože jeho syn byl lehce tupoučký, ale cítil, že je to poslední možnost, jak zabezpečit pokračování firmy. Provádi tedy syna výrobní halou a popisuje jednotlivé stroje: „Podívej, synu, toto je naše nejlepší mašina. Z jedné strany tam vjede vůl a z druhé vyjede párek. Je to vrcholná technologie.“
Syn se zamyslí a praví: „A nebylo by lepší, kdyby se tam strčil párek a vyjel z toho vůl?“
Otec se zamyslí a odpoví: „Víš, synu, takovou mašinu znám taky. Je to tvá matka!“