V polední výhni se na pláži sluní dvě

V polední výhni se na pláži sluní dvě blondýnky.
„Nezdá se ti, že se tady něco smaží?“
„Jo... ale jsem to já nebo ty?“
V tu chvíli se jim ozve za zády: „Pojďte se naobědvat, holky, karbanátky už jsou hotové!“

Náhodné vtipy

Ožralej děda v hospodě se rozhodne,

Ožralej děda v hospodě se rozhodne, že už má dost, že už půjde domů. Ale když se chce postavit, spadne zpátky do židle. Sakra, že bych byl tak ožralej? Tak si dám kafe. Vypije kafe a zase se pokouší vstát. Opět bezúspěšně. Tak si dá ještě jedno kafe. U čtvrtýho už ho to nebaví, tak si dá panáka na cestu a že se radši domů doplazí. Plazí se ke dveřím, potichu si odemkne, převleče se, lehne do postele a spí. Ráno ho budí žena: Tys byl včera zas pěkně sťatej, co? Jaks to poznala? Vždyt jsem byl tak potichu... Ale, ráno tady byla hostinská, že sis v hospodě zapomněl svůj invalidní vozejk!

1.. Má jenom jednu známou publikaci.2

1.. Má jenom jednu známou publikaci.2.. Ta je v hebrejštině.3.. Nejsou v ní odkazy na další prameny.4.. Nebyla publikována ve známém vědeckém časopise.5.. Mnozí pochybují o tom, že ji napsal osobně.6.. Je nutno přiznat, že je známá po celém světě - ale co dělal potom?7.. Jeho schopnost týmové práce je velmi omezená.8.. Ostatním vědcům se nepodařilo zopakovat jeho experimenty.9.. Nepožádal etickou komisi o souhlas s experimentováním na lidech.10.. Když se mu jeden pokus nevydařil, pokusil se zahladit stopy utopením pokusných objektu.11.. Jedince, kteří se nechovali podle očekávání, vyřadil z pokusného souboru.12.. Nechodil do přednášek - jenom vzkázal studentům, co si mají prostudovat.13.. Nechal za sebe učit svého syna.14.. První dva studenty vyhodil, protože se naučili něco navíc.15.. I když má jen 10 požadavků, většina studentů v praktickém testu propadne.16.. Konzultace poskytuje jen velmi zřídka, a to ještě na vrcholku hory.