Proč s sebou má blondýnka v autě list

Proč s sebou má blondýnka v autě list papíru?
Řídí Audi A4.

Náhodné vtipy

Angličana, francouze a čecha zajmoou

Angličana, francouze a čecha zajmoou kanibalové. Příde k nim šaman a řiká.

Z vašich kůží si uděláme kánoje, ale způsob smrti si můžete vybrat sami.

Angličan si vezme pistoli a zastřelí se.

Francouz si vezme šavli a probodne se.

Čech si řekne o vidličku,všichni jsou udivení, ale dají mu jí.

Ten do sebe začne zuřivě bodat a když už je skoro mrtvý, řekne polohlasem: „Tak, a máš po kánoji blbečku“.

Policajt zastaví blondýnku a ptá se:

Policajt zastaví blondýnku a ptá se: „Slečno, mohu vědět, proč kličkujete přes celou ulici sem a tam?“
„Á, pane policisto, dobře že jste tady - málem jsem měla nehodu. Podívala jsem se nahoru a přímo přede mnou byl strom. Zahnula jsem vlevo a další strom přímo přede mnou. Zahnula jsem okamžitě vpravo, ale tam byl zase další strom, přímo přede mnou...“
Policajtovi sklouzne zrak do míst pod zpětným zrcátkem a povídá: „Slečno, to je osvěžovač vzduchu!“