Proč má blondýnka hranaté poprsí?

Proč má blondýnka hranaté poprsí?
Protože ji operovala jiná blondýnka a zapomněla vyndat silikon z krabice.

Náhodné vtipy

Mladík na malém městě přijde jednom

Mladík na malém městě přijde jednou domů v dobré náladě a hrdě oznamuje tatínkovi, že se seznámil s jednou moc fajn slečnou a vypadá to na vážnou známost. Je to prý pekařova dcera.
Tatínek si ho vezme stranou a říká: „Víš, synku, musím ti něco říct. Žiju s tvojí mámou už třicet let, máme se rádi, rozumíme si, ale je tu jedna věc. Tvoje maminka nikdy nebyla moc na záležitosti kolem sexu, a tak jsem si já občas dopřával něco bokem. A to je právě ten problém víš, pekařova Jana, to je vlastně moje dcera, takže si ji vzít nemůžeš.“
Synek z toho tedy radost neměl, ale vzal to na vědomí.
Když o půl roku později přivedl domů na oběd Marii z drogistovy rodiny, tatínek si jej opět vzal stranou a vysvětlil mu, že i tahle slečna je vlastně jeho sestra.
Když se to další rok stalo znovu, synek celý nešťastný zašel za maminkou a svěřuje se: „Maminko, to je hrozné, pokaždé, když se seznámím s nějakou dívkou, mi otec řekne, že je to vlastně jeho nemanželská dcera a tedy moje sestra. Co mám dělat?“
„Synku, vůbec se nenech rozčílit tím, co tatínek říká. On totiž ve skutečnosti není tvůj otec.“

1.. Má jenom jednu známou publikaci.2

1.. Má jenom jednu známou publikaci.2.. Ta je v hebrejštině.3.. Nejsou v ní odkazy na další prameny.4.. Nebyla publikována ve známém vědeckém časopise.5.. Mnozí pochybují o tom, že ji napsal osobně.6.. Je nutno přiznat, že je známá po celém světě - ale co dělal potom?7.. Jeho schopnost týmové práce je velmi omezená.8.. Ostatním vědcům se nepodařilo zopakovat jeho experimenty.9.. Nepožádal etickou komisi o souhlas s experimentováním na lidech.10.. Když se mu jeden pokus nevydařil, pokusil se zahladit stopy utopením pokusných objektu.11.. Jedince, kteří se nechovali podle očekávání, vyřadil z pokusného souboru.12.. Nechodil do přednášek - jenom vzkázal studentům, co si mají prostudovat.13.. Nechal za sebe učit svého syna.14.. První dva studenty vyhodil, protože se naučili něco navíc.15.. I když má jen 10 požadavků, většina studentů v praktickém testu propadne.16.. Konzultace poskytuje jen velmi zřídka, a to ještě na vrcholku hory.