Proč blondýnky nemusí chodit do kurzu

Proč blondýnky nemusí chodit do kurzu sebeobrany?
Stejně je nikdy nic nenapadne.

Náhodné vtipy

Pan doktor se zeptal pacienta,

Pan doktor se zeptal pacienta, prošedivělého šedesátníka na jeho sexuální život.
„Sex má zásadní postavení v mém denním rozvrhu,“ prozrazuje důchodce.
„Takže, jestli jsem to správně pochopil, se milujete pravidelně každý den?“ ujišťuje se lékař.
„Ano, pravidelně,“ odvětí šedesátník, „v jednu hodinu jednou, ve dvě dvakrát, ve tři třikrát, ve čtyři čtyřikrát... Po takovém dni jsem tak vyčerpaný, že chodím spát už po dvacáté hodině.“