Přijde blondýnka do knihovny a

Přijde blondýnka do knihovny a knihovník se jí překvapeně ptá: „Copak, venku prší?“

Náhodné vtipy

Přijde voják do cizinecké legie v

Přijde voják do cizinecké legie v poušti. Jeho nadřízený ho tam provádí a říká:
„Tady je jídelna, tady jíme a tady je společenská místnost, sem se chodíme dívat na televizi.“
Voják se ptá: „A jak je to tady se ženskýma, máte tu nějaký?“
„No, ženský tu nejsou, ale od toho máme támhle v ohradě velbloudici“.
„Fuj, to nikdy!“
A tak žije voják v poušti, je tam měsíc, dva měsíce a už je pořádně nadržený a tak jde za velitelem, jestli by mu nepůjčil klíč od té ohrady s tou velbloudicí.

Tak tam jde a za hodinu přijde pořádně pokopaný a pokousaný a ptá se velitele:
„To mi řekněte, jak to stou velbloudicí děláte?“
„No sedneme na ni a jedem za ženskýma do města.“