K dobře vypadajícímu pánovi přistoupí

K dobře vypadajícímu pánovi přistoupí hubený žebrák a s nataženou rukou mu říká:
„Jsem Pepa Novák. Už týden jsem nic nejedl.“
Pán mu potřepe rukou a povídá: „Jsem Rajko Doleček, gratuluji vám k té výdrži.“

Náhodné vtipy

Jakoubkovi si dali inzerát, že

Jakoubkovi si dali inzerát, že prodají koberec. Za několik dní hlásí uklízečka paní domu: „Paní Jakoubková, v pokoji čeká pán, který reflektuje na váš koberec.“
„Jéžišmarjá, hned toho hnusáka vyhoďte, trochu to tam po něm utřete a koberec nechte venku vyschnout!“

Sir volá z koupelny na sluhu Jeana:

Sir volá z koupelny na sluhu Jeana: „Jane, zapomněl jsem si pantofle, přines mi je!“
Jean utíká do kuchyně za dvěma mladými kuchařkami: „Sir rozkázal, abych vás obě pomiloval.“
„Ty kujóne, ty si vymýšlíš!“
„Ne, pojďte se přesvědčit!“
„Sire, obě?“
„No jistěže obě. Snad ne jen jednu?!“

Chtějí-li manželé v Itálii dostat

Chtějí-li manželé v Itálii dostat společný pokoj, musí se prokázat nějakým dokladem, že jsou skutečně manželé. Novákovi z Čech samozřejmě nemají oddací list, paní předkládá svůj pas, manžel ho zřejmě ztratil. Paní je už unavená, netrpělivá, strašně se rozzlobí a začne manželovi nadávat přívalem nevybíravých slov. Hoteliér mlčky přihlíží této scéně, a když nastane přestávka, ukloní se a klidně povídá: „Račte dál, je mi úplně jasné, že jste manželé!“