Jdou dva bezdomovci po poušti a vtom

Jdou dva bezdomovci po poušti a vtom zahlédnou popelnici.
Chvíli na ni vyjeveně koukají a pak jeden povídá: „Jen doufám, že to zase není fata morgána!“

Náhodné vtipy

Otec mladého plochodrážního jezdce,

Otec mladého plochodrážního jezdce, zcela propadlému svému sportu, domlouvá: „Já se ti divím, Frantíku. Kolem je tolik děvčat jako cumel, a ty se vláčíš s tou Květou, která snad ani nemá prsa!“
„Já za to, táto, nemůžu, já jsem asi úplně blázen do ploché dráhy!“

"Říkala jsem, že máte narýsovat

„Říkala jsem, že máte narýsovat úsečku o délce deset centimetrů, Nováku, a ne dvacet!“
„Ale vždyť to je deset centimetrů.“
„Samozřejmě, když někdo dává pravítko opačně!“