Jdou dva bezdomovci po poušti a vtom

Jdou dva bezdomovci po poušti a vtom zahlédnou popelnici.
Chvíli na ni vyjeveně koukají a pak jeden povídá: „Jen doufám, že to zase není fata morgána!“

Náhodné vtipy

Policisté při vyšetřování velkého

Policisté při vyšetřování velkého leteckého neštěstí, při kterém to plně osazený Airbus napálil do paneláku, došli k následujícímu závěru: „Kdyby město uhnulo, k žádné katastrofě nemuselo dojít.“

Manželé na procházce přecházejí most,

Manželé na procházce přecházejí most, manželka se ptá manžela: „Miláčku, co bys dělal, kdybych teď spadla do vody a začala se topit?“
„Tak bych vzal nohy na ramena a utíkal bych do města pro pomoc!“
„Ale drahý, město je daleko!“
„Když se ty budeš topit, drahá, tak pro pomoc bych běžel i na kraj světa!“