Hodná stařenka přinesla otrhanému

Hodná stařenka přinesla otrhanému žebrákovi pytlík housek. Ten se na ně okamžitě vrhl. Když to ta dobrá duše viděla, slíbila: „Chlapče, zítra vám přinesu zase.“
„To jste hodná,“ odvětil žebrák, „ale zítra tady bohužel nebudu. Letím za kamarádem do Paříže.“

Náhodné vtipy

Bůh shlédl na tuto zemi a viděl, že

Bůh shlédl na tuto zemi a viděl, že lidé se vraždí mezi sebou, vedou války a provozují různé další neřesti a tak se rozhodl, že je nejvyšší čas na konec světa. Zavolal si tedy k sobě Jelcina, Clintona a Billa Gatese a povídá jim: „Rozhodl jsem se, že ve čtvrtek bude konec světa. Sejděte zpět na Zemi a sdělte to všem lidem!“
Vrátili se na Zemi, Jelcin okamžitě vystoupil v televizi a tam prohlásil: „Občané, mám pro vás dvě zprávy, špatnou a špatnou.
Ta špatná zní, že celou dobu jsme vám tvrdili, že Bůh neexistuje a nyní máme pozitivně ověřeno, že Bůh bohužel skutečně existuje. A ta druhá špatná zpráva je ta, že ve čtvrtek bude konec světa.“
Clinton také vystoupil v televizi, kde prohlásil: „Lidé, mám pro vás dvě zprávy, dobrou a špatnou. Ta dobrá zpráva je ta, že celou dobu jsme vám tvrdili, že Bůh existuje a nyní máme vědecky potvrzeno, že skutečně existuje. A ta špatná zpráva je ta, že ve čtvrtek bude konec světa.“
Bill Gates si svolal všechny zaměstnance Microsoftu a vystoupil před nimi s následujícím prohlášením: „Vážení podřízení, mám pro vás dvě zprávy, dobrou a dobrou. Ta dobrá zpráva zní, že Bůh nás, firmu Microsoft a v jejím zastoupení mne osobně uznal za natolik důležité, že se mnou probíral záležitost na té nejvyšší úrovni.
A ta druhá dobrá zpráva je ta, že ve čtvrtek přestane firma IBM distribuovat OS/2.“