Bohatý pán dal na ulici do ruky

Bohatý pán dal na ulici do ruky žebrákovi pětitisícikorunu a dobrosrdečně pravil: „Kupte si za to pořádné oblečení a dejte se trochu do pořádku, příteli.“
„Jen to ne!“ zděsil se žebrák. „To by mě úplně zruinovalo!“

Náhodné vtipy

Volají Američané Rusům, že vynalezli

Volají Američané Rusům, že vynalezli telefon do nebe, Rusové přijedou a vytočí dlouhé číslo, ozve se: „Svatý Petr, prosím?“ Tak Rusové, že to byl omyl, zaplatí potom 100 dolarů a odjedou. Druhý den volaji Rusové Američanům, že vynalezli telefon do pekla. Tak Američani přijedou, vytočí dvě nuly a ozve se: „Haló, tady Lucifer!“ Oni se leknou, že to fakt funguje, a ptají se, co jsou dlužni za vyzkoušení. „Jednu kopejku.“ „A proč tak málo?“ „To je místní hovor.“