Jaroslav se skelným pohledem opouští

Jaroslav se skelným pohledem opouští lokál. Venku se zmateně rozhlédne a podvědomě vykročí směrem k domovu.
Temný stín se vydá za ním. Na opuštěném místě chytne opilce za rameno a povídá:
„Nelekejte se, pane! Zdržím vás jen chvilku. Jsem alkoholog a provádím v tomto regionu kroužkování opilců!“

Náhodné vtipy

"Děti," vykládá paní učitelka ve

„Děti,“ vykládá paní učitelka ve druhé třídě, „boje na Dukle byly strašně těžké, mnoho lidí tam padlo, i mnozí z vašich příbuzných. Je tu někdo takový mezi vámi?“
Jožka se hlásí: „Prosím, prosím, můj děda tam padl!“
Paní učitelka ho hladí po hlavě a ptá se: „A jak se jmenoval děda?“
„Obersturmbannführer Lembke!“

Ve vězení: "Kolik jsi dostal?" "5 let

Ve vězení: „Kolik jsi dostal?“
„5 let.“
„A za co?“
„Ále, chytal jsem ryby“
„Cože, za pytlačení ti fízli dali 5 let?“
„No, když jsem do toho rybníka hodil dynamit, vyplavali s rybami i dva potápěči.“

Lord Smith přistihne lupiče u svého

Lord Smith přistihne lupiče u svého trezoru. Sundá ze stěny bambitku a namíří ji na neznámého:
„Sire, pokud okamžitě neopustíte můj dům, budu nucen si dojít do loveckého salónku pro náboje!“

Sluha vstoupí do místnosti a lord se

Sluha vstoupí do místnosti a lord se na něj zlobí: „Jean, zavřete za sebou dveře!“
Sluha se otočí, chvíli kouká na otevřené dveře a pak se zase obrátí zpátky a jde k lordovi. Ten se udiveně zeptá: „Jean, jak to, že jste neuposlechl mého rozkazu? Proč jste za sebou ty dveře nezavřel?“
„Nešlo to, lorde. Když jsem tam došel, dveře byly přede mnou - a za mnou nebylo co zavírat!“