"Alkohol rozhodně nepatří do rukou

„Alkohol rozhodně nepatří do rukou děcek,“ praví odhodlaně Francek, nalévajíc si další dvoudecák kobylího mléka.
„Moje řeč,“ souhlasí Matúš, „já sám mám šest děcek a kdyby si každé z toho džbánu jenom ulízlo, tak co by zbylo na mě?!“

Náhodné vtipy

Přečti postupně a nahlas: 1.levý

Přečti postupně a nahlas:
1.levý sloupec zezhora dolů
2.pravý sloupec zezhora dolů
3.pravý sloupec zezdola nahoru
4.levý sloupec zezdola nahoru

žába žába
slovožába
řekl žába
abyžába
ťulpasežába
toho žába
donutilžába
jsem žába
kolikrát žába
koukněte žába

Pane doktore, Vy prý jste nějaký čas

Pane doktore, Vy prý jste nějaký čas pracoval v Číně. Slyšel jsem, že se tam sterilizace mužů provádí pomocí dvou cihel
Ano. Jedna se drží v levé ruce, druhá v pravé. Muž přistoupí a cvak, má vystaráno.
Propána, a nebolí to?
No, musíte dávat pozor, abyste tam nenechal palec.