Proč jsou blondýnky tak promiskuitní?

Proč jsou blondýnky tak promiskuitní?
A koho to zajímá?

Náhodné vtipy

Přivede Mojžíš vyvolený národ k moři

Přivede Mojžíš vyvolený národ k moři a zavolá si šéfa managementu a ptá se ho, kde jsou lodě.
„Prominou, šéfe, jaké lodě?“
„No ne, došli jsme až k moři, tak se teď ptám, kde jsou lodě.“
„Tak to já nevím. Doprava nebyla moje starost. Já mám na starosti management a reklamu.“
„A poslouchej, ty pitomče, doprava to není management, jo? Jak sis to představoval v praxi? Že já jdu s celým vyvoleným národem, mám v patách faraónovu armádu, dojdu až k moři a tady nebudou lodě. Jak sis představoval, že se přes to moře dostaneme, ty idiote? To sis myslel, že já máchnu holí nebo co, moře se rozestoupí a my projdeme suchou nohou, nebo jak?!“
„Tak to samozřejmě ne, šéfe. Ale kdyby to dokázali, tak jim garantuji dvě stránky ve Starém zákoně.“