Proč blondýnky nemusí chodit do kurzu

Proč blondýnky nemusí chodit do kurzu sebeobrany?
Stejně je nikdy nic nenapadne.

Náhodné vtipy

Jeden trosečník byl už patnáct let

Jeden trosečník byl už patnáct let sám na pustém ostrově. Každé ráno vyrýval pečlivě jednu čárku do kmene jediné palmy na ostrově, nudil se, až mu konečně jednou vyvrhlo moře na břeh ženu.
Žena nebyla žádné neviňátko, hned trosečníka objala a pravila: „Tady mne máš! Teď budeš mít všechno to, nač jsi tak dlouho a toužebně čekal!“
„Cože? Ty máš někde bednu piva?“

Přijde chlap do Tabáku se zapálenou

Přijde chlap do Tabáku se zapálenou cigaretou. Žena za pultem mu povídá: „Ale pane tady se nekouří“ Chlap na ni tak udiveně kouká a povídá: „Prodáváte tady cigarety, tak se tady snad kouřit může ne?“ Žena odpoví: „V drogerii taky prodávaj šprcky a taky se tam neprcá.“

Učitel listoval na začátku hodiny ve

Učitel listoval na začátku hodiny ve svém zápisníku a hledal oběť na zkoušení, když si všiml, že nejlepší žák, třídní šprt Mazánek, úplně zbledl.
„Ale copak, Mazánku? Ty se snad bojíš, že budeš zkoušený?“
„Spíš naopak - bojím se, že mě nevyzkoušíte a propásnu tak šanci získat tak lehce další jedničku!“

Pán stojí bezradně u otevřené kapoty

Pán stojí bezradně u otevřené kapoty svého auta. Přijde dvanáctiletý hoch a auto mu spraví.
„Poslyš, ty jsi ale šikovný. Řekni mi ale, proč nejsi dnes ve škole?“
„Dnes má přijít do školy inspektor a paní učitelka mne poslala domů, protože jsem z celé třídy nejhloupější.“
Pán se dlouze a srdečně smál: „Tak ten inspektor, to jsem já!“